top of page
Opzeggen

Wij vinden het jammer dat je overweegt je lidmaatschap bij GV DOKEV op te zeggen. Maar we geven je graag meer informatie over hoe het opzeggen in zijn werk gaat.

Het sportseizoen loopt van augustus tot en met juni daaraan volgend, dit kan een maand verschuiven i.v.m. starten basisscholen. Alle leden van de lessen Turnen en Gymnastiek moeten door GV DOKEV worden aangemeld bij de KNGU. Deze kosten hiervoor zijn verwerkt in de contributie en worden door GV DOKEV afgedragen aan de bond. 

Tenzij er bijzondere omstandigheden zijn kan het lidmaatschap niet gedurende het lopende seizoen worden opgezegd en zal de contributie gewoon doorgang vinden. Deze bijzonderheden zijn ter bepaling bij het bestuur. 

Het lidmaatschap dient te worden opgezegd voor 1 juli van het nieuwe sportseizoen of anders halverwege (voor 1 januari) gedurende het sportseizoen of in bijzondere gevallen bij b.v. blessures of verhuizingen. Opzeggen dient schriftelijk (liefst per mail) te geschieden bij de ledenadministratie. Bij het niet schriftelijk opzeggen zal het lidmaatschap worden verlengd met 1 jaar en dient hiervoor de verschuldigde contributie te worden betaald. 

Voor vragen omtrent opzegging kun je ten alle tijden terecht bij de ledenadministratie. Het adres kun je hier vinden.

18. turngroep met vlag.jpg
bottom of page